Prodziekan wybrana do EC IPSA

Podczas 27. Kongresu IPSA (odbywał się 15-19 lipca w Buenos Aires) prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg została wybrana do Executive Committee największego towarzystwa politologicznego na świecie.

Profesor nauk społecznych. Pracuje w Zakładzie Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w badaniach nad demokracją bezpośrednią oraz wykorzystaniem nowych technologii w systemach demokratycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wyborczych (e-voting). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się również na problemach związanych z rolą kobiet w przestrzeni publicznej oraz ze współpracą transgraniczną na granicy polsko-niemieckiej.

Jest koordynatorką działalności Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka” (http://helwecja.amu.edu.pl/), której celem są interdyscyplinarne badania nad Konfederacją Szwajcarską (m. in. szwajcarskim systemem politycznym, federalizmem, demokracją bezpośrednią, stosunkami Szwajcarii np. z Polską i innymi państwami, relacjami na linii Szwajcaria-UE), wymiana doświadczeń i wiedzy związanych z badaniami ww. zagadnień, organizowanie przedsięwzięć naukowych poświęconych Szwajcarii, a także realizacja różnego rodzaju projektów, grantów o charakterze krajowym i międzynarodowym). Jest autorką wielu publikacji naukowych w Polsce i zagranicą na temat elektronicznej partycypacji, e-voting, demokracji bezpośredniej.

Od października 2020 jest prodziekanem ds. badań i współpracy naukowej, a w latach 2016-2020 – pełniła funkcję prodziekana ds. badań i rozwoju na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Jest także członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN (2020-2023), wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz prezesem Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej.

IPSA – International Political Science Association, założone w Paryżu w 1949 roku pod egidą United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO).

Info i foto WNPiD

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*