Zdalnie do 30 września 2020. Są wyjątki

Niestety, wydłuża się okres oczekiwania na powrót do normalnego działania Uniwersytetu. W ślad za ministerialnym Rozporządzeniem z 21 maja br., Zarządzenie Rektora UAM z 23 maja br. określa dzień 30 września jako termin, do którego zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zdalnie.

Jednak szereg innych zapisów nowego zarządzenia stwarza możliwości zaliczenia roku akademickiego 2019/2020, zwłaszcza studentom kończącym studia licencjackie, magisterskie lub doktoranckie. Dopuszcza się zatem możliwość, by dziekani wskazywali zajęcia, które mogą być realizowane w sposób tradycyjny (zwłaszcza jeśli ich przeprowadzenie w sposób zdalny nie jest możliwe). Od 1 czerwca br. możliwe będzie uzyskiwanie zaliczeń lub zdawanie egzaminów zaraz po zakończeniu określonych zajęć (przedmiotów, kursów, modułów). Student, który w czerwcu tego roku uzyska zaliczenia ze wszystkich przedmiotów i zda wszystkie przewidziane programem danego roku studiów egzaminy, nie musi martwić się tym, że okres zajęć dydaktycznych trwa do połowy lipca, a jego dalszy ciąg przewidziany jest we wrześniu. Te rozwiązania mają służyć możliwości odrobienia tych wszystkich zajęć, które nie mogły być prowadzone zdalnie (np. laboratoryjnych, terenowych, praktyk). Dla studentów uczestniczących w takich zajęciach, przewidziane jest udostępnienie na powrót domów studenckich.

Szczegóły na www.amu.edu.pl

Fot. ilustracyjne. Andrzej Piechocki

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*