Za wyniki, osiągnięcia, aktywność

Uczelnia zaprasza do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka.

Są one przyznawane studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz UAM. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów. Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci:

1. Podanie.

2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4.

3. Wniosek o stypendium (formularz w załączeniu).

4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz w załączeniu).

Osoby zainteresowane składają dokumenty osobiście w dziekanatach odpowiednich wydziałów UAM (termin złożenia określa wydział). Dziekani, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji, przesyłają zaopiniowane wnioski (maksymalnie 2 wnioski studenckie i 2 wnioski doktoranckie z wydziału) do Kapituły Stypendiów im. Jana Kulczyka, na adres Biura Rektora UAM w terminie do 28 października  2018.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*