Urząd obejmuje z woli narodu

Już tylko godziny dzielą nas od wyborów prezydenckich. Głowę państwa wybierać będziemy  już w najbliższą niedzielę.

Miały odbyć się 10 maja, lecz pandemia koronawirusa pokrzyżowała te plany. Zgodnie z art. 128 Konstytucji RP, wybory prezydenckie muszą odbyć się w dzień wolny od pracy przypadający między 75. a 100. dniem przed końcem kadencji urzędującego prezydenta. Postanowieniem marszałek Sejmu, Elżbiety Witek, ustalony został nowy kalendarz wyborczy, według którego na dzień głosowania wybrano niedzielę, 28 czerwca.

Urząd Prezydenta w Polsce istnieje nieprzerwanie od grudnia 1922 roku. Pierwszym piastującym to stanowisko był Gabriel Narutowicz. Obecnie tę funkcję, do 6 sierpnia 2020, pełni Andrzej Duda. Kadencję ustanowiono na okres 5 lat. Zgodnie z Konstytucją RP, prezydent stanowi najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej. Jest również przedstawicielem polskich władz, gwarantem ciągłości władzy państwowej oraz zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP.

Wiodącym zadaniem prezydenta jest czuwanie nad przestrzeganiem postanowień i przepisów najważniejszego aktu prawnego w Polsce – Konstytucji. Ustawa zasadnicza wymienia kompetencje głowy państwa. Do nich należy m. in. nadawanie oraz wyrażanie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa, stosowanie prawa łaski, ratyfikowanie umów międzynarodowych, czy nadawanie orderów i odznaczeń. Pozostałe kompetencje znajdują się w art. 144 Konstytucji.

Prezydenta wybiera naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Kandydat na ten urząd musi być obywatelem polskim, najpóźniej w dniu wyborów ukończyć 35 lat oraz korzystać z pełni praw wyborczych do Sejmu. Spośród kandydatów, zwycięzcą w wyborach będzie ten, który otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z nich nie uzyska takiej większości, po 14 dniach głosowanie przeprowadza się ponowne. W drugiej turze dokonuje się wyboru spośród dwóch kandydatów, którzy wcześniej otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Prezydentem zostaje ten, kto zyska większą liczbę głosów.  Ważność wyborów stwierdza Sąd Najwyższy.

Fot. www.pixabay.com

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*