Przyszłość Europy jest w naszych rękach

Prezentujemy treść apelu Prezydium KRASP z 24 maja 2024 r. w sprawie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dokument nr 46/VIII
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Apel Prezydium KRASP
z 24 maja 2024 r.
w sprawie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Przed dwudziestu laty nasz kraj stał się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. To przywilej, ale i zobowiązanie. Udział w wyborach powszechnych – krajowych i europejskich – był i jest naszym obywatelskim obowiązkiem. Jest też świadectwem uznania wspólnych europejskich wartości – poszanowania godności człowieka, wolności, demokracji, równości, praworządności i praw człowieka.

Za kilkanaście dni, 9 czerwca 2024 roku, odbędą się w naszym kraju wybory do Parlamentu Europejskiego. Są one doskonałą okazją do indywidualnego i wspólnotowego zadeklarowania przywiązania do tych wartości.

Apelujemy do wszystkich obywateli i obywatelek Polski, do całego środowiska akademickiego – w tym studentek i studentów – o udział w tych wyborach. Nasz udział sprawi, że staną się one prawdziwym świętem europejskiej demokracji.

Niech wybrane przez nas osoby przyczynią się do realizacji celów zawartych w Traktacie Lizbońskim, wzmocnią rolę edukacji i nauki w kształtowaniu polityk publicznych oraz odpowiedzialnie wskażą kierunki społecznego, kulturalnego i gospodarczego rozwoju Unii.

Przyszłość Europy jest w naszych rękach.

W imieniu Prezydium
Przewodniczący KRASP

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*