Korzyści i koszty akcesji Polski do UE

„Polska w Unii Europejskiej”, konferencja naukowa w 20. rocznicę podpisania Traktatu Akcesyjnego, odbędzie się jutro w godz. 10-17 w dużej auli Collegium Polonicum w Słubicach, wspólnej placówce naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

W wydarzeniu udział weźmie marszałek Senatu RP prof. dr. hab. Tomasz Grodzki, który objął konferencję honorowym patronatem. Nie zabraknie także obecnych i byłych polityków, którzy odegrali istotne role w procesie akces i Polski do Unii Europejskiej, m. in. byli premierzy RP – prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka, Leszek Miller i Jan Krzysztof Bielecki.

W trakcie spotkania podjęta zostanie próba oceny rezultatów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w roku 2004. Okazją do debat będzie 20. rocznica podpisania Traktatu Akcesyjnego, 16 kwietnia 2003 w Atenach. – Okres jaki upłynął od tych wydarzeń jest wystarczający do ukazania korzyści oraz kosztów akcesji z punku widzenia Polski, Unii Europejskiej i Europy. Konferencja będzie zatem płaszczyzną do oceny rezultatów członkostwa Polski w UE, a także wymiany opinii, poglądów i prezentacji wyników badań również na temat współczesnych problemów w relacjach Polska-UE – mówi organizator, prof. dr hab. Tadeusz Wallas, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*