Dwa dni, kilkanaście paneli

Rozpoczęta w lutym 2022 agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę powoduje konieczność podjęcia próby naukowego spojrzenia także na najbardziej aktualne tematy związane z toczącą się wojną i jej konsekwencjami.

Od 2 do 3 lutego 2023 w Collegium Polonicum odbędzie się XXIII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Europa XXI wieku”, której tematem jest Europa wobec obecnych i przyszłych kryzysów. W trakcie spotkania uczestnicy przedstawią wyniki badań naukowych na temat aktualnych problemów starego kontynentu, przede wszystkim obecnych i spodziewanych w bliższej oraz dalszej przyszłości kryzysów, które będą wpływać ograniczająco na rozwój Europy, Unii Europejskiej, a także współpracę tej organizacji z otoczeniem.

Organizatorami konferencji są Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Collegium Polonicum w Słubicach oraz Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Wezmą w niej udział naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani problemami Europy, Unii Europejskiej, a także jej relacjami z bliższym lub dalszym otoczeniem, w jakim działa ta organizacja.

W trakcie kilkunastu paneli uczestnicy poruszą następujące zagadnienia:

  • historyczne i aktualne przyczyny politycznych, ekonomicznych i społecznych kryzysów w UE i jej otoczeniu;
  • polityki UE i jej państw członkowskich wobec toczącej się wojny, Ukrainy i agresora, jakim jest Rosja;
  • efekty dotychczasowej polityki UE w zakresie minimalizowania skutków starych i nowych kryzysów;
  • szanse i zagrożenia dla rozwoju Europy, a w szczególności UE, mających swe źródło w jej otoczeniu;
  • rola tradycyjnych i nowych środków komunikowania masowego w popularyzacji idei integracji i współpracy europejskiej oraz przezwyciężaniu uprzedzeń, stereotypów oraz sytuacji kryzysowych.

Fot. http://europa21.edu.pl/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*