Dociekliwy, krytyczny erudyta. Miał 83 lata

Zmarł prof. dr hab. Marceli Kosman. Szanowany i wybitny uczony, nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów, wieloletni pracownik Instytutu, a następnie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Marceli Kosman urodził się 8 maja 1940 w Izbicy Kujawskiej. Już w czasach szkolnych przejawiał zainteresowania humanistyczne. W 1957 roku podjął studia w zakresie historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po obronie doktoratu, został dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w rodzinnym mieście.

Wnet podejmuje pracę naukowo-badawczą w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Przez sześć lat jest dyrektorem Biblioteki Kórnickiej PAN. W 1971 roku uzyskuje habilitację w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Jest wykładowcą na UAM i w szkołach wyższych Bydgoszczy i Opola. Wielką wagę przykłada do badań naukowych, przejawia ogromną dociekliwość, krytycyzm poznawczy oraz erudycję intelektualną. W Jego ogromnym dorobku naukowym ważne miejsce zajmują prace poświęcone dziejom Litwy. W 1989 roku uzyskuje tytuł profesora zwyczajnego. Po podjęciu pracy naukowo-dydaktycznej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, zainteresowania poznawcze skupia na zagadnieniach politycznych.

Od 1996 roku w dorobku naukowym Profesora znaczącą pozycję stanowi cykl wydawnictw redakcyjnych „Kultura polityczna w Polsce”. To ważny wkład do rozpoznawania tej sfery życia, ukazuje rolę i znaczenie kultury politycznej w generowaniu życia publicznego zarówno w wymiarze państwa, narodów, jak i stosunków międzynarodowych. Istotne miejsce w pracy naukowo-badawczej Profesora zajmuje analiza związków życia publicznego z literaturą.

Za działalność naukową oraz popularyzującą wiedzę Profesor otrzymał liczne prestiżowe nagrody i wyróżnienia. W 2015 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Fot. Andrzej Piechocki

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*