Rewolucja medialna

Od lipca za zarządzanie pieniędzmi z abonamentu radiowo-telewizyjnego nie będzie już odpowiadać KRRiTV, tylko nowoutworzone: Fundusz Mediów Narodowych i kierująca nim Rada Mediów Narodowych. W Radzie Mediów Narodowych będzie sześciu członków (po dwóch powoła Sejm, Senat i prezydent). Jednego z członków Rady Sejm powoła spośród trzech kandydatów zgłoszonych przez najliczniejszy klub opozycyjny.

Według projektów nowych ustaw medialnych złożonych w czwartek w Sejmie przez posłów PiS, od początku przyszłego roku abonament radiowo-telewizyjny zostanie zastąpiony przez składkę audiowizualną. Ma ona wynosić 15 zł miesięcznie, pobierana będzie od każdego punktu poboru energii elektrycznej. Z opłat zwolnieni będą m.in. seniorzy, niepełnosprawni i ubogie rodziny. Istotną zmianą jest to, że pieniądze ze składki audiowizualnej będą trafiać nie tylko do Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i jego rozgłośni regionalnych, ale także do Polskiej Agencji Prasowej. Plan finansowania PAP-u z nowej daniny ma zostać opracowany najpóźniej do połowy przyszłego roku.

Zgodnie z ustawą o mediach narodowych, media publiczne (Telewizja Polska, Polskie Radio, rozgłośnie regionalne Polskiego Radia, Polska Agencja Prasowa) zostaną przekształcone ze spółek prawa handlowego w państwowe osoby prawne. Rada Mediów Narodowych będzie z jednej strony zarządzać finansowaniem instytucji mediów narodowych ze składki audiowizualnej, a z drugiej – kontrolować wypełnianie przez nie misji publicznej. Każde z mediów narodowych będzie funkcjonować w oparciu o roczne plany finansowe, które dyrektorzy naczelni będą przedstawiać Radzie do zatwierdzenia. Wypełnianie przez media narodowe misji publicznej analizować i oceniać będą społeczne rady programowe, powoływane na 3-letnie kadencje. Przy każdej instytucji mediów narodowych będzie działać rada złożona z 9-15 członków, wybranych przez Radę Mediów Narodowych spośród kandydatów zgłaszanych przez stowarzyszenia twórcze, organizacje pożytku publicznego, Kościół katolicki i inne związki wyznaniowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców, szkoły

Fot. Sic!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*