10.000 zł dla złotego medalisty

Tylko do 17 października tegoroczni licencjaci i młodzi inżynierowie mogą zgłaszać swoje prace dyplomowe do prestiżowego konkursu Złoty Medal Chemii, organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN we współpracy z firmą DuPont Poland. Do kogo tytuł trafi w tym roku?

Jeszcze przez półtora tygodnia autorzy nowatorskich prac licencjackich lub inżynierskich, napisanych i obronionych w roku akademickim 2013/14, a obejmujących tematyką chemię lub jej pogranicza z biologią i fizyką, mogą zgłaszać się do rywalizacji o tegoroczny Złoty Medal Chemii. Od pierwszej edycji konkurs jest objęty honorowym patronatem prof. dr. hab. Macieja Żylicza, prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Na tegorocznego laureata Złotego Medalu Chemii 2014 czeka nagroda w wysokości 10 tys. zł. Zdobywca srebrnego medalu otrzyma 5 tys. zł, a brązowego 2,5 tys. zł. Przyznane zostaną także cztery wyróżnienia po 1000 zł. Fundatorem nagród jest firma DuPont, która na zakończenie konkursu niezależnie przyzna dodatkowe wyróżnienia połączone z nagrodami pieniężnymi. Głównymi kryteriami decydującymi o otrzymaniu wyróżnień będą: znaczenie postawionego celu, wartość naukowa badań opisanych w pracy, zastosowane metody badawcze, samodzielność prowadzenia badań, dorobek publikacyjny autora i znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów.

Prace licencjackie lub inżynierskie można zgłaszać drogą elektroniczną za pomocą nowej strony internetowej konkursu, dostępnej pod adresem: www.zlotymedalchemii.pl. Lista 15 finalistów zostanie ogłoszona 7 listopada. Finaliści wygłoszą swoje prezentacje 18 listopada w siedzibie IChF PAN. Finał czwartej edycji Złotego Medalu Chemii odbędzie się 1 grudnia w Warszawie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*