Wspieramy naszych rówieśników

Chcemy, aby każda osoba zmagająca się z problemem zdrowia psychicznego, która kiedykolwiek czuła się odizolowana, niezrozumiana, napiętnowana chorobą, otrzymała niezbędne wsparcie. W związku z tym powołaliśmy do życia Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego, w której młodzi ludzie nawzajem się wspierają.

Już kilkadziesiąt osób otrzymało specjalistyczne przeszkolenie, aby móc wspierać (bez prowadzenia terapii) swoich rówieśników, którzy zmagają się z trudnościami. Występują one w roli przyjaciół-opiekunów, którzy mają za zadanie np. zaprowadzenie innych studentów na wizyty u psychologa, utrzymywanie z nimi stałego kontaktu, wspierania ich w trudnościach życia codziennego, pomoc przy formalnościach związanych z życiem uniwersyteckim. Celem Sieci nie jest świadczenie profesjonalnej pomocy, a oferowanie podstawowego wsparcia jej uczestnikom. Opiekunowie są wsparciem dla naszych podopiecznych, nie są natomiast ich terapeutami. Pomoc specjalistyczna należy do profesjonalistów, a my tworzymy dodatkową sieć wsparcia psychicznego dla osób stygmatyzowanych, jak i takich, których zaburzenia funkcjonowania wynikają z innych przyczyn, w tym chorób lub trudnej sytuacji prywatnej. Ma to doprowadzić do umożliwienia im normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, zaangażowania w życie uniwersyteckie, a także rozwinięcia relacji społecznych i zminimalizowania negatywnych skutków problemów, z którymi się borykają. W dalszej perspektywie zespół projektu dąży do zminimalizowania przypadków stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oddziałującej na ich psychikę.

Osiągnięcie tego celu jest możliwe poprzez działania samych opiekunów, którzy będą mogli wykorzystać nabyte kompetencje nie tylko w ramach projektu, ale także w życiu prywatnym. Projekt zakłada kontynuację serii szkoleń prowadzonych przez profesjonalistów (w tym psychologów, pedagogów i prawników) na temat komunikacji z osobami borykającymi się z trudnościami natury psychicznej oraz metod skutecznego wspierania tych osób. Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy o tym, jak należy rozmawiać z osobami wskazanymi powyżej.  Szkolenia uzmysławiają opiekunom, jak ważne jest wspieranie swoich rówieśników oraz uczą ich używania neutralnego języka. W ramach projektu prowadzona jest również kampania w mediach społecznościowych uświadamiająca  znaczenie języka w relacjach międzyludzkich.

Prowadzone działania koncentrują się na pokazaniu szkodliwej strony nieumiejętnych prób udzielenia wsparcia osobie, która boryka się z różnego rodzaju trudnościami. Zespół projektu posługuje się przy tym konkretnymi, rzeczywistymi przykładami komunikatów, takimi jak „Nie masz depresji – po prostu jesteś leniwy”, które w rzeczywistości prowadzą do pogorszenia stanu psychicznego odbiorcy. Zarówno szkolenia, jak i prowadzona kampania pokazują, jak należy prowadzić rozmowę, aby nie ranić adresata oraz okazać mu odpowiednie wsparcie.

Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego działa od grudnia 2019. W ramach projektu prowadzimy kampanię w mediach społecznościowych, która ma na celu walkę ze stygmatyzacją osób, które cierpią na choroby psychiczne oraz zorganizowaliśmy 7  szkoleń dla studentów, którzy chcą nabyć wiedzę i umiejętności konieczne do wspierania osób, które potrzebują różnego rodzaju pomocy na tle zdrowia psychicznego. W trakcie zajęć opiekunowie koncentrowali uwagę uczestników na tym,  jak skutecznie pomagać, z jakimi typami zaburzeń nastroju, osobowości mogą mieć styczność. Ponadto dowiedzieli się, w jaki sposób wspierać osoby należące do społeczności LGBTQ+ oraz osoby, które doświadczyły przemocy. Uczyli się też jak zadbać o siebie pomagając drugiej osobie, ponieważ bezpieczeństwo naszych opiekunów jest dla nas priorytetem i nie chcemy, żeby wychodzili oni poza swoje kompetencje i terapeutyzowali swoich podopiecznych. Inicjatywa i osoby w niej uczestniczące są wspomagane przez specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, którzy prowadzą wspomniane szkolenia i doradzają w wyborze opiekunów.

Udało nam się pomóc już kilkudziesięciu młodym ludziom. Nasze szkolenia ukończyło już kilkudziesięciu kandydatów na opiekunów, którzy wspierają osoby zmagające się z trudnościami na tle zdrowia psychicznego. Najczęściej wspieramy studentów UAM i  innych poznańskich uczelni, ale w praktyce nikomu nie odmówimy pomocy. Zwłaszcza w czasie epidemii COVID-19 musieliśmy zintensyfikować swoje działania, ponieważ znacznie wzrosło zapotrzebowanie na nasze usługi wsparcia, rozmowy, wysłuchania osób, które źle znoszą czas przymusowej izolacji. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem. Cały czas zgłaszają się do nas kolejne osoby, które chcą zostać opiekunami oraz osoby, które potrzebują naszej pomocy. Oczywiście, wsparcie, które oferujemy jest bezpłatne.

Należy zaznaczyć, że cały czas nad projektem czuwają specjaliści. Jesteśmy wspierani przez psychologów i kilku pedagogów, którzy poprowadzili dla nas część szkoleń i chętnie służą radą, kiedy nasi opiekunowie potrzebują konsultacji z osobą bardziej doświadczoną. Przy realizacji projektu współpracujemy również z kilkoma organizacjami. Od momentu powstania Sieci Przyjaciół Zdrowia Psychicznego, otrzymaliśmy kilka mini grantów, m. in. od Humanity in Action Polska, Samorządu Studentów UAM oraz Fundacji UAM.

Autorka jest prezesem Fundacji Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego.
Linki do krótkiego filmu-wywiadu, w którym w przystępny sposób została wytłumaczona geneza projektu, jego główne założenia oraz pole działania:

https://www.facebook.com/siecprzyjaciolzdrowiapsychicznego/videos/161835271822906/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAZ0DSEbE4LZF9rBJXY5W13D2odPPWZkCff-yYgrC41U2qvJL4tAeA_RV5MQ-97EAsT-m0GN6jJ_U0t

Zachęcam również do zapoznania się z naszą stroną na Facebooku:

https://www.facebook.com/siecprzyjaciolzdrowiapsychicznego/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAZ0DSEbE4LZF9rBJXY5W13D2odPPWZkCff-yYgrC41U2qvJL4tAeA_RV5MQ-97EAsT-m0GN6jJ_U0t

 

 

 

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*