Ustawowo zobligowany

Sytuacje kryzysowe stanowią nieodłączny element historii ludzkości. Katastrofa naturalna nierzadko powodowała upadek nawet wysoko rozwiniętych cywilizacji. W Polsce funkcjonuje czterostopniowa struktura zarządzania kryzysowego.

Pod pojęciem zarządzania kryzysowego, kryje się wszelka działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym. W ramach tych działań sztaby kryzysowe zajmują się przygotowaniem i planowaniem odpowiednich zachowań, w celu przejęcia kontroli nad potencjalnym niebezpieczeństwem. Reagują nań, gdy już mamy z nim do czynienia, a także działają na rzecz przywrócenia infrastruktury do pierwotnego stanu.

Dla zarządzania kryzysowego na terenie powiatu organem właściwym będzie starosta. Na jego barkach spoczywa szereg zadań, do wykonania których został ustawowo zobligowany. To między innymi: kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu; zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenie; przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Pełna lista zadań umieszona została w art. 17 ust. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

W realizacji obowiązków pomaga powiatowy zespół zarządzania kryzysowego, który powołuje starosta. To on także określa skład zespołu, jego organizację, siedzibę oraz tryb, w którym będą pracować. Zespół tworzą osoby powołane spośród zatrudnionych  w starostwie oraz jego jednostkach organizacyjnych, a także przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych. Starosta może również zaprosić inne osoby, które – według własnej woli – uzna za potrzebne i niezbędne dla poprawnego funkcjonowania zespołu.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*