Staż w Haitong Bank za pracę licencjacką

Polski oddział Haitong Bank był współorganizatorem 2. edycji konkursu Polsko-Chińskiej Rady Biznesu na najlepsze pracy dyplomowe z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski z Chinami. Płatny staż w warszawskim oddziale Haitong Bank uzyskał Karol Dudek, otrzymał on wyróżnienie za pracę licencjacką pt. “Rynek kapitałowy w Azji Południowo-Wschodniej na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Hongkongu, Shenzhen i Szanghaju”.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 7 lutego 2018 podczas Spotkania Noworocznego (Chiński Nowy Rok) członków i partnerów PChRB w Hotelu Sheraton w Warszawie. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce.

Celem projektu jest kre­owa­nie przy­szłych eks­per­tów współ­pra­cy biz­ne­so­wej mię­dzy Pol­ską i dru­gą gospo­dar­ką świa­ta. Nagrody – stypendium w Państwie Środka, płatny staż oraz nagrody rzeczowe – trafiły do 4 laureatów z uczelni Rzeszowa, Krakowa, Warszawy i Szanghaju. Nagrodzoną pracę K. Dudek napisał w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr Olgi Mikołajczyk.

– Jesteśmy pierwszym bankiem inwestycyjnym z właścicielem wywodzącym się z Chin, który prowadzi na taką skalę działalność w Polsce i na świecie. Rosnąca w ostatnich latach skala zagranicznych inwestycji z Państwa Środka na rynkach europejskich pokazuje, że relacje z Europą stają się coraz ważniejszym miejscem docelowym dla chińskich przedsiębiorców. Jesteśmy dumni z naszego młodego pokolenia, które chce uczestniczyć i odgrywać ważną rolę w rozwoju tych relacji – mówi Bartłomiej Dmitruk, Senior Country Officer, Haitong Bank.

Oddział Haitong Bank w Warszawie to zespół niemal sześćdziesięciu lokalnych ekspertów. Bank łączy doskonałą znajomość lokalnego rynku z międzynarodową praktyką, świadcząc pełen zakres usług bankowości inwestycyjnej. Haitong Bank jest członkiem PChRB od 2016 roku.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*