Skutki indywidualne i kolektywne

Na Wydziale Neofilologii wczoraj zakończył kilkudniowy interesujący projekt „Literackie i filmowe obrazy migracji między Polską a Niemcami”. Temat przewodni: migracja z jej skutkami – zarówno indywidualnymi, jak i kolektywnymi – dla społeczeństw w Polsce i Niemczech.

Celem było porównanie spojrzeń na migrację i wymiana poglądów na temat tego zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem migracyjnej przyszłości Europy oraz roli, jaką sztuka (literatura, film) może odegrać w kształtowaniu transnarodowego i transkulturowego dialogu. W centrum sytuuje się teksty literackie i filmowe  autorek i autorów o polskich korzeniach działających w Niemczech. W odniesieniu do tychże tekstów rozważano m. in. kwestie: Jaki jest stan polskich i niemieckich badań literaturoznawczych nad migracją? Jak kategoryzuje i interpretuje się teksty literackie i filmowe twórców działających w Polsce i Niemczech lub pomiędzy tymi krajami? W jaki sposób temat migracji jest poruszany w dziełach literackich i filmowych twórców „o polskich korzeniach” działających w Niemczech? Z jakich środków językowych i stylistycznych korzystają, poruszając temat migracji?

Gośćmi i ekspertami projektu byli prof. Agnieszka Palej (UJ), prof. Brygida Helbig-Mischewski (UAM), prof. Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz (UAM), dr Anna Urban (Wydawnictwo Media Rodzina) oraz prof. Mieczysław Dąbrowski (UW). Projekt finansowany ze środków Funduszu na Rzecz Umiędzynarodowienia Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii oraz ze środków funduszu na rzecz rozwoju potencjału badawczego Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

https://www.google.com/maps/uv

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*