Przedstawicielska vs bezpośrednia

Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakład Systemów Politycznych, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Poznaniu oraz Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka” organizują międzynarodową konferencję naukową pt. „Ewolucja systemu politycznego. Demokracja przedstawicielska vs. demokracja bezpośrednia wobec współczesnych wyzwań”, która odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2023 w Collegium Polonicum w Słubicach. 

Konferencja będzie sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat kierunków ewolucji systemu politycznego, a w szczególności na temat roli, znaczenia i przyszłości zastosowania dwóch form sprawowania władzy, tj. demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej we współczesnym świecie.

Jej celem jest analiza przeobrażeń systemu politycznego państw europejskich oraz pozaeuropejskich w kontekście funkcjonowania tam dwóch form demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej. Istotnym zamierzeniem jest odpowiedź na pytanie o charakter, zasięg, wielkość i konsekwencje tych zmian, jak i o szanse oraz zagrożenia, będące ich rezultatami. Wykład otwierający pt. „ The Crisis of Representative Democracy” wygłosi  dr hab.  Fernando Casal Bértoa z University of Nottingham.

Komitet Organizacyjny: prof. dr hab. Andrzej Stelmach,  prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg, prof. UAM dr hab. Krzysztof Urbaniak, dr Natasza Lubik-Reczek  (sekretarz konferencji)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*