Panna z podziemnym posagiem

Na dużych głębokościach (5-10 km) posiadamy zasoby ropy naftowej szacowane na około 4ooo mld. baryłek, czyli 2o-krotnie większe, niż w Arabii Saudyjskiej! Mamy również największe w świecie zasoby tytanu. Ich wartość sięga 2 bilionów dolarów. Bogate są także złoża geotermalne. 

O nieznanym dotychczas podziemnym bogactwie Polski usłyszeć można  na wykładach i konferencjach z udziałem profesora zw. dr. hab. inż. Ryszarda Henryka Kozłowskiego z Krakowa. Uczestniczą w nich między innymi przedstawiciele firm działających w następujących dziedzinach: geotermia, energia odnawialna, energetyka, górnictwo, ochrona środowiska, politycy, dziennikarze.

Wraz z ropą naftową występuje także gaz. Objętość wód geotermalnych pod obszarem Polski profesor określa na 6687 km. Ich temperatura (30 do 200°C) zapewnia energię cieplną równoważną 34,7 mld. ton ropy naftowej. Energia gorących skał do głębokości  10 km jest trzykrotnie większa! Moglibyśmy zatem  stosunkowo szybko zastąpić 75% ciepła otrzymywanego ze spalania węgla w ciepłownictwie. Część energii z tych zasobów można by już uwzględnić w projektach wykonawczych i budowie elektrociepłowni geotermalnych (energia wód gorących) oraz geotermicznych (energia skał gorących).

Powyższe dane są wynikiem  dorobku naukowego, praktyki i  patentów profesora R. H. Kozłowskiego. Ważne w nim znaczenie miał jego dostęp do informacji podczas udziału w projektach międzynarodowych (m. in. ONZ, UNIDO) i współpracy krajowej (m. in.  z nieżyjącym już profesorem Julianem Sokołowskim z Krakowa, twórcą Polskiej Szkoły Geotermalnej, z profesorem Jackiem Zimnym z Krakowa –  członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP , a także ze Stowarzyszeniem „Zrównoważony Rozwój – Geotermia w Polsce” im. Świętej Królowej Jadwigi w Łodzi).

Można by w tej sytuacji powiedzieć, że Polska jest… panną z podziemnym posagiem.

Na zdjęciu: fragment okładki książki „Polska XXI wieku – Nowa wizja i strategia rozwoju” Julian Sokołowski, Jacek Zimny, Ryszard H. Kozłowski.

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*