Oświadczenie JM Rektora

Szanowni Państwo,

w związku ze smutnym faktem kolejnego pobicia studenta w Poznaniu, chciałbym podkreślić raz jeszcze, iż Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest instytucją kształcącą studentów z wielu krajów i kontynentów, reprezentujących różne narodowości, kultury, wyznania, przekonania. Co więcej, otwieramy szeroko bramy naszej uczelni dla nowych kandydatów z zagranicy, a spodziewamy się wśród nich także kandydatów z krajów azjatyckich i afrykańskich, czyli obszarów różniących się kulturowo od naszego europejskiego świata.

Wszyscy oni są i będą równoprawnymi członkami naszej akademickiej społeczności, która stanowi jedność hołdującą idei tolerancji i wzajemnego szacunku. Tej fundamentalnej zasadzie dał wyraz Senat UAM przyjmując, już 29 lutego 2016 roku, Uchwałę w sprawie przeciwstawienia się ksenofobii. Kończy się ona słowami: „Stanowczo potępiamy wszelkie akty agresji na tle narodowościowym. Jednocześnie apelujemy o podejmowanie działań edukacyjnych promujących otwartość na drugiego człowieka i dialog międzykulturowy oraz o przeciwstawianie się wszelkim przejawom ksenofobii”. Wyrazem takiego poglądu było również zarządzenie w sprawie przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym na UAM z 30 listopada 2016 r., powołujące pełnomocnika ds. równego traktowania i komisji ds. przeciwdziałania dyskryminacji. Z żalem stwierdzając, że intencje w/w uchwały senatu i zarządzenia rektora nie straciły swej aktualności, pragnę zapewnić, iż dołożę wszelkich starań, by przybywający do nas cudzoziemcy czuli się na uczelni i w naszym mieście spokojnie i bezpiecznie.

Rektor
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Fot. Andrzej Piechocki

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*