Na straży równego traktowania

Prof. Robert Kmieciak (na zdjęciu pierwszy z prawej) został powołany na stanowisko pełnomocnika rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ds. równego traktowania.

Pod pojęciem działań dyskryminujących, którymi on będzie się zajmować, rozumie się zachowania sprowadzające się do nierównego traktowania, w szczególności z uwagi na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Osoby, które czują się w jakikolwiek sposób dyskryminowane będą mogły zgłosić swoją sprawę. Przypadkami nierównego traktowania zajmie się komisja, której przewodniczącym będzie Pełnomocnik, a w skład której wejdą pracownicy uniwersytetu oraz przedstawiciele studentów i doktorantów.

Prof. Robert Kmieciak jest politologiem, był również prodziekanem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz polityce regionalnej. (www.amu.edu.pl)

Fot. Andrzej Piechocki

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*