Na początku i na końcu

Nowe znaki drogowe: D-51a i D51b z dwoma aparatami fotograficznymi informującymi o początku i końcu automatycznej kontroli średniej prędkości zastąpią dotychczasowy znak D-51.

Ministerstwo Infrastruktury opracowało nowe znaki drogowe. Mają one ułatwić kierowcom rozróżnienie oznakowania dla odcinkowego pomiaru prędkości od miejsc, gdzie ustawione są tradycyjne fotoradary. Rządowe Centrum Legislacji publikuje projekt zmian rozporządzeń dotyczących znaków i sygnałów drogowych. Zakłada on zmianę sposobu informowania kierujących pojazdami – za pomocą znaku drogowego – o odcinku drogi objętym automatyczną kontrolą średniej prędkości, a także wprowadza znak informujący o końcu tego odcinka.

Znak D-51 dotychczas miał za zadanie uprzedzić „o miejscu lub odcinku drogi, na którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie”.  Z dniem wejścia w życie zaproponowanych zmian brzmienie będzie następujące: „§ 60b. 1. Znak D-51 „automatyczna kontrola prędkości” uprzedza o miejscu, w którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie.

Znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” uprzedza o początku odcinka, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie. Umieszczony na znaku symbol znaku B-33 wskazuje dopuszczalną prędkość jazdy, wynikającą z art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym albo znaku drogowego, na odcinku objętym kontrolą.

Znak D-51b. „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości” informuje o końcu odcinka, na którym średnia prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie.”.

Rozporządzenie o nowych znakach informujących o odcinkowej kontroli prędkości wejdzie w życie po upływie 14 dni od opublikowania. Zarządcy dróg mają 24 miesiące na dokonanie zmian oznakowania.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*