Maska-rada

Od 10 października 2020 po raz kolejny mamy obowiązek noszenia maseczek  w miejscach publicznych, również na świeżym powietrzu. Nie spotkał się  on wówczas z aprobatą społeczeństwa.

Wiele osób kwestionowało nałożone na nich ograniczenie. W tym zakresie przywoływano m. in. postanowienie z dnia 3 czerwca 2020 r. Sądu Rejonowego w Kościanie (sygn. akt II W 71/20). Sąd orzekł, że „brak jest podstaw prawnych umożliwiających ustanowienie zakazu przemieszczania się po terytorium RP bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz umożliwiających ustanowienie powszechnego obowiązku zakrywania ust i nosa”. Orzeczenie to stało się podstawą odmowy przyjmowania mandatów karnych.

Na reakcję prawodawcy nie musieliśmy długo czekać. Od 29 listopada 2020  obowiązują już  nowe przepisy, które tym razem mają być zgodne z Konstytucją RP. I tak do kodeksu wykroczeń został dodany art. 116 §  1a. W  nowym przepisie wprost wskazano, że „kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany”. Zmianie uległy również przepisy kodeksu postępowania w sprawach  o wykroczenia dotyczące wysokości nakładanej grzywny. Kara grzywny wzrosła z 500 zł
do 1000 zł.

Miejmy nadzieję, że zmiana przepisów rozwieje wątpliwości prawne. Niezależnie jednak od przepisów, zawsze warto zachować zdrowy rozsądek.

Fot. Adam Załuski

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*