Kompozycje w języku Haskell

W Auli A Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się koncert Poznańskiej Orkiestry Laptopowej. Wpisywał się on w obchody 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, a także był podsumowaniem rocznej współpracy pomiędzy UAM a Akademią Muzyczną w Poznaniu. 

– Studenci obu tych uczelni uczestniczyli we wspólnie realizowanym przedmiocie, owocem którego były utwory zaprezentowane na koncercie. Był on zarazem formą zaliczenia przedmiotu. Kompozycje tworzone na zajęciach zostały napisane w języku Haskell.  UAM reprezentowała  prorektor prof. UAM dr hab.  Beata Mikołajczyk, Akademię Muzyczną – prof. Lidia Zielińska, która  kieruje pracami Studia Muzyki Elektroakustycznej. Na widowni, obok studentów, dwoje współczesnych kompozytorów – Katarzyna Taborowska i Michał Janocha, których kompozycje wykonane zostały podczas koncertu.

Mógł on być trudny w odbiorze dla słuchacza. Nie była to muzyka elektroniczna w typowym tego słowa rozumieniu, czyli związana z kulturą popularną i jej masowym wykorzystaniem. Nie był to również tradycyjny koncert muzyki klasycznej, do której formy publiczność może być przyzwyczajona. To, co pojawiło się na tym koncercie, to muzyka, która miała silne związki z matematyką. Było to już widoczne  w krótkich opisach utworów, które wyświetlane były na ekranie. Stąd też i pewna ascetyczność kompozycji, brak skupienia się na chwytliwości utworu, który ma trafić do szerokiego grona odbiorców, brak oparcia na prostym bicie. Każda kompozycja z zaprezentowanych była unikalna i w jakiś sposób mogła wyrażać zainteresowania, emocje jej autora. Słuchacze zobaczyli również, że można zrobić zespół nie tylko z osób posiadających laptopy, ale również telefony komórkowe.

Jako słuchacz koncertu, liczę na to, że i w przyszłym roku, odbędzie się  zaliczenie przedmiotu, że zasiądę na widowni…

Fot. Rafał Krasiel

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*