Zainwestuj w świat. Zobacz, że warto

CSR (Corporate Social Responsibility) to nowoczesna i holistyczna koncepcja działania przedsiębiorstw, zgodnie z którą każda nawet najmniejsza firma podejmująca odpowiedzialne i etyczne działania, ma wpływ na rozwój rozmaitych grup społecznych i wsparcie w rozwiązywaniu najbardziej palących problemów współczesnych społeczeństw.

Spektrum aktywności, które podejmują przedsiębiorstwa jest szerokie. Obejmuje działania nakierowane na wsparcie edukacji, służby zdrowia, kultury, ochrony środowiska, angażowanie się w rozwiązywanie problemów bezrobocia czy wyrównywania szans rozwoju różnych grup społecznych, w tym osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Spektrum korzyści wynikających z takiego społecznego inwestowania jest ogromne. Pozwala na kształtowanie zewnętrznego wizerunku firmy jako odpowiedzialnej i aktywnej. Wpływa to na wzrost zainteresowania inwestorów i lojalności coraz bardziej społecznie świadomych klientów. Powoduje tym samym zwiększenie konkurencyjności i przywiązania do marki, która kojarzona jest z odpowiedzialnością i dbałością o etykę postępowania. Poprawia relacje z najbliższą firmie społecznością, strukturami i władzami, zaskarbiając sobie przychylność i osadzenie się w lokalnej świadomości. Ułatwia budowanie sieci kontaktów i zwiększa dostęp do informacji. Podnosi poziom kultury organizacyjnej firmy i kształtowanie jej wizerunku wewnętrznego wśród pracowników i współpracowników. Każdy z nas chce być przecież zaangażowany i kojarzony z czynieniem dobra.

Kiedy myślimy o wsparciu społecznym, nasze myśli wędrują często ku korporacjom i dużym firmom w myśl zasady „większy może więcej”. Tymczasem praktyka społecznej odpowiedzialności pokazuje, że dla społeczności lokalnych równie ważny jest wpływ małych i średnich firm, które, działając lokalnie, z wielką precyzją potrafią określać potrzeby najbliższego im otoczenia. Zaangażowanie firm w działania społeczne może przyjmować różną formę – od finansowej, sprzętowej czy lokalowej poprzez służenie wiedzą, doświadczeniem, czasem. Wbrew pozorom, nie jest ono bardzo obciążające finansowo i organizacyjnie. Przykładem jest tu zatrudnienie osób niepełnosprawnych dające wymierne korzyści finansowe pracodawcy a jednocześnie będące walką z wykluczeniem zawodowym i społecznym.

Skuteczne zarządzanie społeczną odpowiedzialnością rozpoczyna się od określenia potencjału i motywacji firmy. Zawiera w sobie uczciwą odpowiedź na pytanie: co chcę i mogę dać i jakich oczekuję z tego korzyści. Niezbędne staje się zanalizowanie posiadanych nakładów – finansowych, rzeczowych czy usługowych. Warto skierować swoją uwagę na określenie nadwyżek firmy, które często dla niej samej są mało znaczące lub bezwartościowe. Trzeba określić priorytety firmy i potrzeby otoczenia, w które będziemy inwestować. Pozwoli to na wytyczenie punktów wspólnych dla interesów własnych przedsiębiorstwa i tych, których będziemy wspierać. Precyzyjne określenie celów, które chcemy osiągnąć i koncepcyjne wytyczenie drogi ich realizacji pozwoli zaoszczędzić zbędnych rozczarowań, zarówno samej firmie, jak i wspieranym przez nią docelowym grupom społecznym.

Przedsiębiorstwa oprócz wyboru dziedziny i problemu społecznego, w rozwiązywanie którego chcą się zaangażować, podejmują także decyzję, kogo i na jakich warunkach chcą zaprosić do tej współpracy. Jej partnerami są najczęściej fundacje, stowarzyszenia i inne formy organizacji społecznych, które działając w różnych obszarach posiadają bardzo dokładną wiedzę dotyczącą potrzeb określonych środowisk. Współpraca firm i organizacji przebiega w konkretnych warunkach, w ramach których określa się m. in. formę formalno-prawną przekazywanej pomocy, wzajemne oczekiwania partnerów wobec siebie, a także rodzaj promocji podejmowanego przedsięwzięcia i procedury rozliczania fundacji czy stowarzyszeń z przekazywanych środków. Taki rodzaj partnerstwa społecznego pozwala na skuteczniejsze i bardziej efektywne (także ekonomicznie) realizowanie określonych celów. Jak pokazuje praktyka osiągnięcie wielu z nich byłoby znacznie utrudnione lub niemożliwe w sytuacji działania w pojedynkę – tylko samych firm lub organizacji społecznych.

Na koniec trochę liczb. Zgodnie z 5 edycją raportu PriceWaterHouseCoopers, będącej wiodącą globalną organizacją świadczącą profesjonalne usługi doradcze, 61% menadżerów najwyższego szczebla uznaje społeczną odpowiedzialność za niezbędny składnik zyskowności każdej firmy. Raport firmy doradczej Mckinsey stwierdza, że 80% potencjalnych inwestorów jest gotowych zapłacić do 27% więcej za akcje firm działających zgodnie z zasadami CSR. Badania Environics International CRS Monitor przeprowadzone na próbce 20 000 obywateli pochodzących z 20 krajów wykazały, iż na publiczną ocenę firmy najbardziej wpływa społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Wskazało ją aż 49% respondentów. Na drugim miejscu znalazła się odpowiedź, że to jakość/marka decyduje o społecznym odbiorze firmy (40%). W tych samych badaniach 47% ankietowanych odpowiedziało „zdecydowanie tak” na pytanie, czy społeczna odpowiedzialność wpływa na wzrost lojalności i motywacji pracowników, a 36% raczej się zgadzało. Wyniki coraz liczniej przeprowadzanych badań pokazują więc, że społeczne zaangażowanie biznesu staje się coraz bardziej pożądaną i cenioną formą budowania wizerunku firm i przynosi im niedoceniane dotąd korzyści.

Fot. Sic!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*