„W 1919 roku nowo powstały Uniwersytet odgrywał szczególną rolę w życiu Poznania i Polski Zachodniej. Był nie tylko jednym z najważniejszych ogniw systemu szkolnictwa w Polsce oraz kształcenia polskiej inteligencji. Był także bardzo ważnym ośrodkiem rozwoju myśli naukowej i politycznej oraz kształtowania poglądów i postaw nie tylko poznańskich studentów. Stał się zachodnim bastionem polskiej oświaty, nauki i kultury. Oddziaływał na szerokie kręgi społeczeństwa polskiego na ziemiach zachodnich, kształtował ich postawy, ich zaangażowanie w służbie interesów narodu i państwa polskiego na tym obszarze Rzeczypospolitej. Działalność Uniwersytetu kształtowana w tym kierunku stanowiła cechę szczególną, wyróżniającą poznańską uczelnię na tle pozostałych uniwersytetów w Polsce (w Krakowie, Warszawie, Lwowie, Wilnie i Lublinie)” – powiedział rektor UAM prof. Andrzej Lesicki w wywiadzie udzielonym dziennikarzowi „Głosu Wielkopolskiego”, Cezarowi Huryszowi.

100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego jest świętem czterech uczelni: UAM, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego i Akademii Wychowania Fizycznego. Jubileusz objęty jest patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Fot. Andrzej Piechocki

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*