Po raz pierwszy w Słubicach

W dniach 25-27 marca 2011 roku w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się po raz pierwszy ogólnopolska Konferencja Szkół Prawa Niemieckiego, w której wezmą udział polscy studenci oraz absolwenci uczący się prawa niemieckiego.

Działające w Polsce od ponad dziesięciu lat Szkoły Prawa Niemieckiego oferują polskim studentom kierunków prawniczych możliwość nauki prawa niemieckiego. Głównym zamierzeniem inicjatorów konferencji jest stworzenie forum wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy poszczególnymi szkołami, a także zapewnienie studentom możliwości zapoznania się ze specyfiką zawodów prawniczych, w których pojawiają się elementy prawa obcego. Konferencja adresowana jest w pierwszej kolejności do studentów oraz absolwentów szkół, mogą w niej jednak także wziąć udział inne osoby zainteresowane problematyką obrotu prawnego między Polską a Niemcami, biegle władające językiem niemieckim.

W ramach konferencji, odbywającej się pod hasłem „Prawo europejskie w Polsce i w Niemczech”, zaplanowane zostały:

– wykłady dotyczące problematyki obrotu prawnego między Polską a Niemcami w świetle prawa europejskiego, które przeprowadzone zostaną przez znanych przedstawicieli nauki i praktyków;

– różnorodne zajęcia praktyczne w małych grupach (workshopy), podczas których uczestnicy będą mogli poznać specyfikę poszczególnych zawodów prawniczych wykonywanych na płaszczyznach: krajowej, międzynarodowej i ponadnarodowej;

– konkurs na najlepszą krótką pracę naukową w języku niemieckim, w którym przewidziane zostały atrakcyjne nagrody.

Konferencja organizowana jest przez Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników Collegium Polonicum. Wezmą w niej udział przedstawiciele międzynarodowych kancelarii adwokackich: Bunk-Alliance, Noerr, Rödl&Partner, liczni praktycy oraz wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego – zarówno z Polski, jak i Niemiec. Patronat nad konferencją przejęli burmistrz Słubic, nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec.

Więcej informacji na temat konferencji oraz formularz rejestracyjny (zgłoszenia do 11 marca br.) dostępne są pod adresem:

www.jura.europa-uni.de/spnkonferenz

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*