Najwięcej ofert z handlu

W II kwartale 2016 r. na portalu Pracuj.pl opublikowano 127 621 ofert pracy. Oznacza to 16,5% wzrost liczby ogłoszeń o pracę w porównaniu do analogicznego kwartału w ubiegłym roku. Najwięcej ofert pochodziło z branż: handel i sprzedaż, bankowość/finanse/ubezpieczenia oraz przemysł ciężki. Pracodawcy poszukiwali głównie specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz ekspertów IT. Spośród województw na czele zestawienia pod względem liczby ogłoszeń znalazły się: mazowieckie, dolnośląskie i małopolskie. Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w czerwcu poziom bezrobocia wyniósł 8,8% i jest to wynik o 1,4 pkt proc. niższy niż przed rokiem. Jak podaje ministerstwo, tak dobrego wyniku nie odnotowano od 8 lat. Utrzymująca się bardzo dobra koniunktura na rynku pracy jest także widoczna w kwartalnych danych Pracuj.pl.

Jakie branże zatrudniały w II kwartale 2016?
Z analizy ogłoszeń opublikowanych przez pracodawców na portalu Pracuj.pl wynika, że największe zapotrzebowanie na pracowników zgłosili pracodawcy z branży handel i sprzedaż. Opublikowali oni 24 988 ogłoszeń o pracę, co stanowiło blisko jedną piątą wszystkich ofert z tego okresu. Kolejnymi branżami z największą liczbą opublikowanych ofert pracy były bankowość/finanse/ubezpieczenia (16 674 ogłoszenia) oraz przemysł ciężki (11 054 ogłoszenia). Branże w których odnotowano w II kwartale 2016 r. największe wzrosty zapotrzebowania na pracowników to z kolei produkcja dóbr szybkozbywalnych (FMCG) – wzrost o 22,7% rok do roku, przemysł lekki (18,7% wzrostu) oraz branża IT (14,8% wzrostu).

Jakich specjalistów poszukiwali pracodawcy?
Najczęściej poszukiwanymi specjalistami byli pracownicy: handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz specjaliści IT. Pracodawcy w II kwartale 2016 r., w porównaniu rok do roku, w największym stopniu zwiększyli zapotrzebowanie na specjalistów ds. logistyki, obsługi klienta, IT, produkcji, handlu i sprzedaży oraz inżynierów. Znaczący wzrost zapotrzebowania na pracowników logistyki, który wyniósł w II kwartale 2016 r. 30,5% w porównaniu rok do roku, potwierdza prognozy ekspertów, którzy przewidywali, że 2016 będzie rokiem wzrostów w branży transportowo-logistycznej.

Gdzie najłatwiej było o pracę?
Niezmiennie, jeśli chodzi o rozkład ogłoszeń według województw, dominuje woj. mazowieckie; w II kw. 2016 r. pracodawcy z tego województwa opublikowali 28 144 ofert (22,1% ogólnej liczby ogłoszeń w tym kwartale). Na kolejnych miejscach znalazły się województwo dolnośląskie z 13 373 ofertami oraz małopolskie z 12 690 ofertami. Znaczna liczba ofert pracy pochodziła także z województw: śląskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego. Zapotrzebowanie na pracowników wzrosło najbardziej w województwach: pomorskim (o 24% rok do roku), małopolskim oraz śląskim (o 20% rok do roku).

Komentarz Przemysława Gacka, prezesa zarządu Grupy Pracuj S.A.:
Malejące bezrobocie powoduje, że coraz częściej mówi się o rynku pracownika – na pewno dotyczy to ekspertów specjalizujących się w nowych technologiach. Tradycyjnie już specjaliści IT oraz inżynierowie znaleźli się nie tylko w czołówce najczęściej poszukiwanych przez pracodawców specjalistów, ale także w gronie ekspertów, na których zapotrzebowanie w II kwartale wzrosło w sposób znaczący. W świetle obecnych danych z rynku pracy, zarówno rola przyjaznej rekrutacji, jak i pozytywnego wizerunku pracodawcy nabierają kluczowego znaczenia. Prawidłowo przeprowadzony proces rekrutacyjny pozwala nie tylko na pozyskanie dobrych specjalistów, ale i na budowanie wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy, co znacznie ułatwia poszukiwanie pracowników w przyszłości. Wsparciem dla pracodawców w przygotowywaniu odpowiedzialnej strategii rekrutacji są wytyczne opracowane przez Koalicję na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

Anna Częścik

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*