W kilku językach o Europie XXI

W Collegium Polonicum odbędzie się (4 – 5 lutego) międzynarodowa konferencja naukowa „Europa XXI wieku. Nowe państwa członkowskie UE. Bilans doświadczeń i najważniejsze wyzwania”. Konferencja odbywać się będzie już po raz dziesiąty, a głównym jej organizatorem jest Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Będzie sposobność do wymiany opinii, poglądów i prezentacji badań na temat współczesnych problemów starego kontynentu. Głównym celem konferencji jest analiza doświadczeń dwunastu nowych państw Unii Europejskiej z perspektywy kilku lat ich członkostwa. W obliczu zmian o charakterze politycznym, gospodarczym i społecznym, jakie zaszły w świecie i Europie w 2009 roku (m.in. drugie referendum irlandzkie w sprawie ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego, światowy kryzys ekonomiczny) ważnym zadaniem badawczym będzie skoncentrowanie się na ocenie dotychczasowych doświadczeń oraz próbie wskazania uwarunkowań oraz optymalnych kierunków rozwoju samej Unii Europejskiej, a także poszczególnych jej członków.

Uczestnikami konferencji będą pracownicy naukowi, dziennikarze, politycy oraz specjaliści w dziedzinie nauk politycznych m.in. z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Luksemburga, Litwy, Ukrainy i innych państw europejskich.

Wystąpienia referentów podczas sesji plenarnej oraz dyskusja będą tłumaczone symultanicznie na język angielski. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji zakwaterowanie, wyżywienie oraz możliwość publikacji wybranych referatów, które zostaną zaakceptowane do druku przez recenzentów.

Informacji udziela:
dr Magdalena Musiał-Karg
Pełnomocnik Dziekana WNPiD ds. kierunku politologia w Collegium Polonicum
e-mail: europa21@inpid.amu.edu.pl
tel. 095 7592 456

Fot. Andrzej Piechocki

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*