Naukowo w chacie na Otrycie

W Domu Pracy Twórczej „Chata Socjologa” na Otrycie rusza dzisiaj tygodniowy obóz astronomiczny z udziałem studentów z Warszawy, Poznania, Torunia, Wrocławia i Krakowa. Inicjatywa realizowana jest dzięki dofinansowaniu firmy doradczej Deloitte, która z okazji 25. rocznicy swojej obecności w Polsce wspiera 25 lokalnych projektów społecznych.

Studenci wykorzystają infrastrukturę Obserwatorium Astronomicznego na Otrycie (896 m n.p.m.). Będzie to druga część projektu edukacyjnego wspieranego przez Deloitte w ramach akcji #ImpactThatMatters. W pierwszej udział wzięło 75 uczniów z okolicznych szkół. Każda z grup uczestniczyła w lekcjach astronomii, uzupełniających program nauki fizyki i przyrody. Uczniom zaoferowano zarówno wykłady, jak i nocną obserwację nieba, podczas której po raz pierwszy wykorzystano zaawansowany technicznie teleskop zakupiony specjalnie na potrzeby Obserwatorium.

Teraz Otryt powita dojrzalszych pasjonatów astronomii – piętnastu studentów astronomii, fizyki i kierunków pokrewnych. Pod okiem astronoma samodzielnie skorzystają z obserwatorium, by zbierać dane do prowadzonych badań naukowych. Teleskop będzie do ich dyspozycji każdego wieczoru, tak by mogli pogłębiać wiedzę wedle własnych potrzeb. Studenci będą także pierwszymi testerami teleskopu, przed oficjalnym otwarciem Obserwatorium w maju 2016.

Otryt jest uznawany za jedno z najpiękniejszych i najdzikszych pasm bieszczadzkich. Znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu, który stanowi otulinę Bieszczadzkiego Parku Narodowego i razem z nim wchodzi w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Chata Socjologa jest usytuowana na terenie Parku Gwiezdnego Nieba „Bieszczady”, w którym panują unikalne w skali kraju warunki do obserwacji nieba. Obserwatorium Astronomiczne zbudowano w 2015 r. z inicjatywy Stowarzyszenia „Klub Otrycki” z pieniędzy przekazanych przez darczyńców i sponsorów indywidualnych.

—————————-
Deloitte obchodzi w roku finansowym 2015/2016 25. rocznicę działalności w Polsce. Z tej okazji firma wsparła w całym kraju 25 inicjatyw, które mają na celu pracę na rzecz społeczności lokalnych i mieszczą się w formule idei Deloitte „Making an impact that matters”. Każda z wybranych inicjatyw jest wspierana pomocą finansową, organizacyjną i logistyczną. Projekty mieszczą się w sześciu obszarach tematycznych: budowaniu społeczeństwa obywatelskiego; edukacji; rozwoju lokalnego; ekologii i ochrony środowiska naturalnego; kultury, sportu i zdrowia; pomocy społecznej i wyrównywanie szans.

Fot. Krzysztof Bogusz

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*