Cnoty obywatelskie współcześnie

14 października, w ramach jubileuszu Instytutu Kulturoznawstwa, odbędzie się w Poznaniu międzynarodowa konferencja naukowa. Maria Ossowska w artykule „Wzór obywatela w ustroju demokratycznym” zestawiła 70 lat temu listę cnót obywatelskich, czyli dyspozycji pożądanych w demokratycznym społeczeństwie: aspiracje perfekcjonistyczne, otwartość umysłu, dyscyplina wewnętrzna, tolerancja, aktywność, odwaga cywilna, uczciwość intelektualna, krytycyzm, odpowiedzialność za słowo, uspołecznienie, rycerskość, wrażliwość estetyczna, poczucie humoru.

Czy przywołane cnoty korelują ze współczesnym wzorem – modelem obywatela? Obecnie nadszedł dobry czas na weryfikację proponowanych w nauce i polityce wzorów oraz postaw wobec fenomenu społeczeństwa obywatelskiego. Proponujemy wymianę poglądów na wybrane tematy:
– Prawa i obowiązki obywatela
– Rola obywatela w państwie demokratycznym
– Wzory postaw obywatelskich
– Formy uczestnictwa obywatela w życiu publicznym
– Role, postawy i modele obywatela a procesy zmiany społecznej i kulturowej
– Współczesne społeczeństwo obywatelskie a rola obywatela
– Skuteczność stosowanych metod badawczych nad tytułowymi zagadnieniami (w tym innowacje)

Międzynarodowa konferencja naukowa odbędzie się w Poznaniu w ramach jubileuszu Instytutu Kulturoznawstwa w Poznaniu.

dr Małgorzata Durzewska – UAM w Poznaniu, dr Henryk A. Kretek – organizatorzy

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*