Transfer, inspiracja, próba

Zjawisko mentoringu robi karierę we współczesnej Europie, choć opiera się na idei pochodzącej z antycznej Grecji.

Mentoring to partnerska relacja między mistrzem a uczniem (studentem, pracownikiem itp.), zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Polega głównie na tym, by uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość, i nie lękał się iść wybraną przez siebie drogą samorealizacji. Obejmuje on także doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu sukcesu ucznia.

W województwie lubuskim nie ma ani jednego programu, czy projektu, który wykorzystywałby potencjał tego narzędzia. Robią to jednak nasi sąsiedzi z Brandenburgii, którzy od 2005 roku realizują bardzo prestiżowy program na swoim terenie adresowany do młodych kobiet.

W ramach konferencji „Mentoring a innowacyjne narzędzie na rynku pracy” (28 -29 stycznia, Mała Aula Collegium Polonicum w Słubicach) chcielibyśmy przybliżyć nie tylko program realizowany w Brandenburgii, ale również kilka innych przykładów wykorzystujących tę ideę. Mentoring oparty na uniwersalnej relacji partnerskiej mistrza z uczniem zdaje się być odpowiedni dla wielu różnych grup docelowych, w tym również i dla kobiet. Jest on metodą jakościową i z tego powodu bywa używany jako narzędzie prestiżowe, ale też i skuteczne.

Pierwszym i głównym celem konferencji jest transfer wiedzy na teren województwa lubuskiego. Drugim – zainspirowanie do działań nowatorskich oraz do wypróbowania nowych metod w procesie poprawiania jakości życia w województwie lubuskim. Trzecim celem konferencji jest próba wypracowania nowego, lubuskiego wariantu mentoringu, nad którym będzie można podyskutować pod opieką trenera.

Serdecznie zapraszamy do udziału w osiąganiu tych celów!

Karolina Knochenmuss
koordynator projektu

prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum
dr Krzysztof Wojciechowski

Organizator:
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum ul. Kościuszki 1, tel/fax 095 75 92 444, tel. 095 7592 390 k.knochenmuss@fundacjacp.org
www.fundacjacp.org

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*