Pod nadzorem premiera

Z dniem 1 stycznia 2016 weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2015 o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego. Zakłada ona przekształcenie instytutu, obecnie funkcjonującego na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o instytutach badawczych, w państwową jednostkę organizacyjną – Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego. Nadzór nad Instytutem sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Zgodnie z wprowadzoną ustawą, jego do zadań należą: gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych, przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych oraz organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie:
stosunków polsko-niemieckich,
przemian politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych w Niemczech,
roli Niemiec w Europie i świecie,
roli Europy w stosunkach międzynarodowych, w tym w zakresie ładu oraz bezpieczeństwa międzynarodowego,
procesów związanych z kształtowaniem się pamięci zbiorowej i polityki historycznej oraz prowadzeniem polityki polonijnej.

Fot. www.wikipedia.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*