IZ na Morasku?

Instytutowi Zachodniemu, wielce szacownej placówce naukowej, grozi likwidacja. Czy uratuje go UAM, w którego strukturach mógłby on się znaleźć? Negocjacje w tej sprawie trwają, dotyczą one między innymi jego usytuowania i liczby pracowników. Nie wyklucza się, że IZ zostanie włączony do naszego wydziału. Jego dziekan, prof. Tadeusz Wallas, powiedział wczoraj dziennikarzowi „Teleskopu”: – Instytut mógłby działać pod tą samą nazwą, miałby swoją radę naukową, pracownicy – oprócz badań naukowych – musieliby wypełniać także obowiązki dydaktyczne.

Otwartą pozostaje sprawa finansowego wsparcia tego pomysłu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Sama akceptacja to za mało.

„W 2014 roku Instytut Zachodni, czytamy na jego stronie internetowej, obchodził jubileusz 70 – lecia istnienia. Patronat nad jubileuszem sprawował Prezydent RP Bronisław Komorowski. Uroczystości jubileuszowe odbyły się 12 grudnia 2014 r. Dorobek naukowy Instytutu Zachodniego za ubiegły rok to ponad 80 prac, w tym 5 monografii, 22 rozdziały w opracowaniach zbiorowych, 31 artykułów w czasopismach naukowych, 2 numery „IZ Policy Papers” i 21 numerów „Biuletynu Instytutu Zachodniego”. Pracownicy uczestniczyli w ponad 70 konferencjach krajowych i międzynarodowych, wygłaszając referaty i komunikaty oraz zabierając głos w dyskusji. Instytut zorganizował i współorganizował 9 konferencji, w tym 3 międzynarodowe. Ponadto prowadzono 9 projektów naukowych.”

Fot. Sic!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*