SATORI w kultowym Zaścianku!

Klub ZAŚCIANEK jest kultowy, wręcz legendarny. Na jego scenie rozbrzmiewają rockowe dźwięki – od ballady, przez punk-rock, do black-metalu. Właśnie w tym momencie gra tam poznańska grupa SATORI. W każdy wtorek są tutaj darmowe koncerty artystów wkraczających na drogę kariery. Przed laty prezentowały się m.in. Coma, IRA i Lombard; ostatni koncert zagrał Rysiek Riedel.

Dzisiaj od godziny 20, w ramach DachOOFka Festival, na tej scenie występuje poznańska grupa SATORI. Portal www.klub studio.pl pisze o niej m. in.:
„Chło­paki robili imprezy, gdzie tylko się dało — cza­sem nawet wyska­ku­jąc przed kil­ku­na­sto­ty­sięczną widow­nię, np. pod­czas Juwe­na­liów 2011 w Pozna­niu. Żarty się skoń­czyły w czerwcu 2011, gdy do zespołu dołą­czył gita­rzy­sta pro­wa­dzący – Char­lie. W listo­pa­dzie 2012 uka­zał się pierw­szy tele­dysk do kawałka “Upside down”. Wznie­ca­jąc wokół sie­bie coraz więk­sze tumany kurzu, grupa wyła­pała z tłumu nowego per­ku­si­stę Krisa. W grud­niu 2013 Satori roz­po­częło pracę nad swoją debiu­tancką, peł­no­wy­mia­rową płytą. Krą­żek zawie­ra­jący 10 utwo­rów jest zde­cy­do­wa­nie meta­lowy, choć nie bra­kuje na nim bar­dziej melo­dyj­nych frag­men­tów. Pre­miera płyty “Crave for chaos” odbyła się 24 paź­dzier­nika 2014 w klu­bie Trops w Pozna­niu. Wcze­śniej uka­zały sie dwa sin­gle pt. “Psy­cho” wraz z tele­dy­skiem oraz “Crave”.

Utwór Psycho z najnowszej płyty CRAVE FOR CHAOS prezentujemy na naszej stronie głównej. Jeżeli jeszcze jest ktoś, kto go nie wysłuchał, może właśnie teraz jest odpowiednia pora. Warto!

Fot. zrzut ekranu www.klubstudio.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*