CIMA definiuje cztery kroki

Relacje firm z klientami, partnerami biznesowymi czy pracownikami są równie ważne jak wskaźniki finansowe i ekspansja rynkowa. Takie wnioski płyną z badań CIMA, według których dyrektorzy i prezesi jasno deklarują swoje zaangażowanie na rzecz rozwijania ważnych więzi biznesowych. Według 75 proc. z nich należy położyć większy nacisk na niefinansową wartość przedsiębiorstwa. Dlatego też priorytetem staje się tworzenie sieci powiązań ze strategicznymi partnerami i otoczeniem firmy. Teraz i w przyszłości to właśnie dobre relacje będą kluczem do osiągnięcia trwałego sukcesu.

Z badania przeprowadzonego przez CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) na 300 dyrektorach generalnych z 21 państw świata wynika, że obecny system oceny wartości firm kładzie zbyt duży nacisk na finansowe aspekty ich działalności. Przeważająca większość badanych (63 proc.) uważa, że bardzo ważna jest poprawa wiedzy w zakresie mierzenia wartości innych niż finansowe. – Dziś środowisko biznesowe to świat wzajemnych powiązań i zależności. Dawne hierarchiczne struktury organizacyjne ustępują miejsca bardziej naturalnym, budowanym w oparciu o relacje międzyludzkie i wpływy. Wszystko to sprawia, że kontakty z klientami, pracownikami, partnerami czy społecznościami stają się kluczem do osiągnięcia i utrzymania dobrej pozycji rynkowej. – komentuje Jakub Bejnarowicz, Country Manager CIMA Polska.

Warunkiem osiągnięcia trwałego sukcesu w biznesie jest umiejętność szybkiego dostosowania się do zmieniającego się kontekstu ekonomicznego, środowiskowego czy społecznego, a tym samym – rozwijanie towarzyszących mu relacji. Ostatni raport CIMA, opublikowany w czerwcu br. wskazuje, że znaczenie dobrej komunikacji między firmami i organizacjami jest dziś większe niż kiedykolwiek. „Tomorrow’s relationships – unlocking value” pozwala zrozumieć wartość powiązań w oparciu o prezentowane doświadczenia dyrektorów firm takich jak: Marks & Spencer, KPMG czy Tesco. Podpowiada także jak określić i ocenić najważniejsze powiązania.

Kluczem do podniesienia wartości firmy jest zachowanie równowagi pomiędzy celami finansowymi i społecznymi w codziennej działalności firmy. Oznacza to, że do kwestii takich jak stosunki z partnerami biznesowymi, klientami czy też pracownikami powinno się przywiązywać taką samą wagę, jak do innych obszarów biznesu. Sukces zależy tu od przyjęcia odpowiedniego punktu widzenia na poziomie zarządu. Raport CIMA definiuje cztery kroki konieczne dla budowy dobrych kontaktów z otoczeniem:
1. Zidentyfikowanie kluczowych relacji – podjęcie konstruktywnej dyskusji wewnątrz firmy, której wynikiem będzie określenie kluczowych więzi dla dalszego tworzenia wartości firmy.
2. Wczucie się w położenie drugiej strony – poprzez próbę zrozumienia potrzeb i oczekiwań drugiej strony, jej motywacji, przyczyn leżących u podstaw prezentowanego zachowania i podejścia do wzajemnej relacji.
3. Pomiar efektywności relacji – poprzez ankiety, badania, spotkania etc. Interpretacja otrzymanych wyników, pozwoli na podjęcie odpowiednich działań zwiększających tworzoną wartość firmy.
4. Raportowanie efektywności relacji – poprzez zintegrowane raportowanie (IR), uwzględniające związek pomiędzy kapitałem wytworzonym, ludzkim, intelektualnym społecznym oraz kapitałem relacji.

Celem wsparcia kadry zarządzającej w budowaniu skutecznych relacji CIMA stworzyła uzupełniające raport kompendium wiedzy – Tomorrow’s Compendium. To zbiór sposobów postrzegania roli ludzi w biznesie i narzędzie wskazujące odpowiadające im działania praktyczne. Kompendium dostępne jest pod adresem www.tomorrowscompendium.com

Grafika – www.tomorrowscompendium.com

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*