Zarząd w ponad połowie nowy

Nowy rok – nowa kadencja. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, Parlament Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wybrał swój zarząd na kadencję 2014.

Na przewodniczącego wybrany został Piotr Okonkowski, student Wydziału Studiów Edukacyjnych, który w ciągu dwóch poprzednich kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Socjalno-Ekonomicznej. Na wiceprzewodniczącą Matylda Czypicka z Wydziału Studiów Edukacyjnych, która przewodzić będzie również Komisji ds. Dydaktyki i Nauki (zajmuje się ona sprawami szeroko pojętej jakości kształcenia i dydaktyki oraz współpracą
z organizacjami naukowymi).

Przewodnictwo w pozostałych komisjach objęli, tym samym zostali członkami zarządu:
– Mateusz Nowakowski, reprezentujący Wydział Prawa i Administracji, który poprowadzi Komisję Prawną odpowiedzialną m.in. za sprawy formalno – prawne Samorządu oraz opiekę prawną i szkolenia dla studentów;
– Marita Rynowiecka, studentka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, obejmująca Komisję Socjalno-Ekonomiczną, której głównym obiektem zainteresowań są sprawy stypendialne i bytowe studentów;
– Mateusz Radziejewski z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, który przewodzić będzie Komisji ds. Promocji Studiów. Zajmuje się ona prezentacją oferty edukacyjnej uniwersytetu na targach edukacyjnych w całej Polsce, programem Ambasador UAM oraz sprawami ośrodków zamiejscowych UAM w Słubicach, Pile i Gnieźnie;
– Karolina Żurczak, studentka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Poprowadzi Komisję ds. Marketingu, nową w strukturach samorządu, który odpowiadać będzie za współpracę z podmiotami zewnętrznymi i otoczeniem gospodarczym, a także za programy stażowe;
– Michał Mikołajczak, studiujący na Wydziale Nauk Społecznych, zajmie się sprawami szeroko pojętej kultury studenckiej i współpracą z instytucjami kulturalnymi, przewodząc Komisji ds. Kultury;
– Adrian Goliński z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, wybrany na przewodniczącego Komisji ds. Sportu, będzie odpowiadał m.in. za sprawy związane z aktywnością sportową studentów oraz z zajęciami wychowania fizycznego;
– Krzysztof Paisert, studiujący na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, przewodzić będzie nowej Komisji ds. Informacji i Public Relations, której główne zadania dotyczyć będą zapewniania przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz, współpracy z mediami i tworzeniem wizerunku organizacji oraz ulepszaniem i unifikowaniem mediów studenckich parlamentu.

Parlament powołał również swojego sekretarza, którym została Katarzyna Ptak reprezentująca Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Odpowiada ona za pracę biura samorządu, prowadzenie dokumentacji i kontakt z członkami innych jednostek organizacyjnych Samorządu UAM.

Jest to największa zmiana dotycząca studenckich struktur Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ciągu kilku ostatnich lat. Ponad połowa nowego składu zarządu to osoby, które do tej pory nie zasiadały w tym organie. Posiadają ogromną wiedzę, doświadczenie i kompetencje zdobyte podczas swojej dotychczasowej pracy w samorządzie i na studiowanych kierunkach. Największa poznańska uczelnia objęła również przewodniczenie nowej kadencji Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Poznańskich i zapowiada nowe działania na rzecz zacieśnienia stosunków i współpracy poznańskiego środowiska akademickiego.

Na zdjęciu od lewej: Mateusz Radziejewski, Karolina Żurczak, Michał Mikołajczak, Marita Rynowiecka, Adrian Goliński, Matylda Czypicka, Piotr Okonkowski, Katarzyna Ptak, Krzysztof Paisert, Mateusz Nowakowski.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*