Mobilność naukowców

Obywatele Nauki organizują kolejną otwartą debatę, tym razem poświęconą mobilności naukowców. Odbędzie się ona jutro (godz. 17.30 – 19.30) w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu (ul. Noskowskiego 12/14). . pod tytułem „Naukowiec – wędrowiec? Debata o mobilności w nauce”

Celem tego cyklu jest zdiagnozowanie sytuacji dotyczącej mobilności naukowej w Polsce i opracowanie konkretnych rozwiązań, o których wdrożenie w praktyce będziemy zabiegać. Punktem wyjścia do dyskusji będą wnioski płynące z pierwszego sympozjum o mobilności naukowców AMU-PAN (23 października br. w Warszawie:

– mobilność międzynarodowa jest ogólnie dobra w olbrzymiej większości dyscyplin, ale czas i miejsce przenosin powinny być rozważnie wybrane (właściwy moment w rozwoju naukowym, przenosiny do ośrodka, w którym można się odpowiednio rozwinąć naukowo i kulturowo),
– niedobra dla nauki w Polsce jest jednokierukowa permanentna mobilność zagraniczna, tzn. kiedy wyjeżdżający po odebraniu edukacji w Polsce wyjeżdża i zostaje za granicą na stałe
– mobilność wewnątrz Polski może być pozytywna, ale jej sensowność może być ograniczona dostępnością infrastruktury badawczej (np. dostępność bibliotek w niektórych obszarach nauk humanistycznych)
– w przypadku mobilności zagranicznej należy stymulować powroty, ale niedobrze jest wracać do tej samej jednostki, z której się wyjechało (bo zwykle w kontakcie z dawnymi przełożonymi trudno o prawdziwą niezależność), dlatego w miarę możliwości (biorąc pod uwagę te ograniczenia co w przypadku mobilności krajowej) w takiej sytuacji należy stymulować powroty połączone ze zmianą jednostki
– mobilność nie powinna być przymusowa (tzn. nie powinno się wprowadzać odgórnie bezwzględnych zakazów zatrudniania osób po doktoracie w miejscach, w których obroniły doktorat, regulacje na tym poziomie lepiej zostawić poszczególnym instytucjom), ale powinna być silnie stymulowana, przez realne zachęty finansowe przede wszystkim dla instytucji (i wysyłających i przyjmujących), ale także dla naukowców
– trzeba brać pod uwagę konieczność wspierania mobilności nie tylko samego naukowca, ale często jego najbliższej rodziny (np. wsparcie finansowe małżonka/dzieci, a w przypadku instytucji przyjmujących pomoc przy zatrudnianiu małżonka)

Organizatorzy/Moderatorzy:
– dr Beata Hasiów-Jaroszewska, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań (AMU-PAN)
– dr Grzegorz Pac, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (ON)
– prof. dr hab. Janusz M. Bujnicki, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (AMU-PAN i ON)

Paneliści:
– prof. dr hab. Marek Figlerowicz, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
– dr hab. Mirosław Loba, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
– dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz, Politechnika Poznańska

Po wystąpieniach panelistów planowana jest dyskusja, do której zapraszamy wszystkich uczestników i uczestniczki spotkania.

Zapraszamy także do odwiedzenia stron internetowych:

AMU-PAN:
http://www.instytucja.pan.pl/index.php/akademia-modych-uczonych
https://www.facebook.com/pages/Akademia-M%C5%82odych-Uczonych-PAN/404166013044277

ON:
http://obywatelenauki.pl/
https://www.facebook.com/obywatelenauki

Fot. www.obywatelenauki.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*