Jakie są – każdy słyszy i widzi

Kolejne spotkanie w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zostało zatytułowane „Polityka Medialna w Polsce-bilans dwudziestolecia obowiązywania ustawy o radiofonii i telewizji”. Mieliśmy okazję wysłuchać osobistości polskich mediów: Jana Dworaka – przewodniczącego KRRiT, Andrzeja Siezieniewskiego – prezesa Zarządu Polskiego Radia S.A., Mariana Zalewskiego – członka Zarządu TVP S.A.

Obrady plenarne rozpoczął gospodarz spotkania, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM prof. Tadeusz Wallas. Poprosił on uczestników debaty, aby odnieśli się m. in. do następujących kwestii: ocena funkcjonowania KRRiT, ewentualna potrzeba nowelizacji ustawy, determinanty funkcjonowanie mediów elektronicznych w Polsce.

Pierwszy głos zabrał J. Dworak, poruszył między innymi takie kwestie jak: mechanizmy właściwego finansowania polskich mediów, nowa opłata audiowizualna, która mogłaby obowiązywać najwcześniej od stycznia 2015. Następnie A. Siezieniewski mówił o tym, że zatarły się różnice miedzy mediami publicznymi a komercyjnymi, że nie sprawdziły się przepowiednie, iż w dobie internetu spadnie zainteresowanie mediami publicznymi. Zdaniem M. Zalewskiego, odbiorcy wnet będą budować własny program telewizyjny. Krystyna Babiak, wiceprezes Okręgowej Rady Radców Prawnych opowiedziała się za zatrudnianiem w mediach radców prawnych.Prof. Andrzej Stelmach mówił o wielkiej roli mediów regionalnych, o misji mediów publicznych, o upowszechnianiu przezeń wiedzy. Na zakończenie części plenarnej, prof. Jędrzej Skrzypczak skoncentrował uwagę słuchaczy na cyfryzacji mediów. Wyraźnie opowiedział się za dekomunizacją prawa prasowego.

W godzinach popołudniowych, w trzech salach, prowadzono ożywioną dyskusję w ramach paneli tematycznych.

Fot. Gosia Mazur

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*