Twój nowy sojusznik

Koło Naukowe Obrońców Dyscyplinarnych powstało na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2012 roku. Od tego czasu jego najważniejszym celem jest obrona obwinionych studentów w czasie postępowania dyscyplinarnego (zarówno wyjaśniającego, jak i właściwego), które wytacza się przeciwko nim za naruszenie przepisów obowiązujących na uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta.

Rolą obrońców dyscyplinarnych jest podnoszenie standardów tego postępowania, czuwanie nad przestrzeganiem przepisów, informowanie studentów o ich prawach, udzielanie im merytorycznego wsparcia, a w konsekwencji doprowadzenie do oddalenia zarzutów albo co najmniej złagodzenie represyjnych skutków postępowania dyscyplinarnego.

Jeśli toczy się przeciwko tobie postępowanie dyscyplinarne (albo obawiasz się, że może być ono dopiero wszczęte), napisz na adres: obrobcy@amu.edu.pl.
Po odebraniu twojej wiadomości, skontaktujemy się z tobą i zaproponujemy spotkanie, na którym wskażemy optymalne ścieżki rozwiązania problemu. Jeżeli będziesz zainteresowany, możemy reprezentować ciebie przed władzami uczelni. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i z ogromnym zaangażowaniem. Dlatego też, możesz być pewien, że odpowiemy na Twoją wiadomość i postaramy się pomóc.

Udzielając pomocy prawnej, dbamy o zaufanie, jakim nas obdarzyłeś, zwracając szczególną uwagę na zachowanie tajemnicy, co stanowi podstawę we współpracy z członkami Koła Naukowego Obrońców Dyscyplinarnych. Nasza działalność jest działalnością non-profit. Wejdź na stronę: obroncy.amu.edu.pl i dowiedz się więcej!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*