Wyróżniająca się socjologia

Prowadzone w Instytucie Socjologii UAM studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku socjologia otrzymały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Najwyższą możliwą ocenę otrzymało także 7 z 8 szczegółowych kryteriów oceny (koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia się, wewnętrzny system zapewnienia jakości).

Według danych dostępnych obecnie na stronie internetowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jest to jedyna w skali całego kraju ocena wyróżniająca przyznana studiom socjologicznym prowadzonym na obu stopniach kształcenia. (www.amu.edu.pl)

Fot. www.wikipedia.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*