2. 01. bez zajęć

Zarządzenie nr 8/2012/2013 Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zawieszenia części zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w dniu 2 stycznia 2013 roku.
§ 1
Działając na podstawie § 7 Regulaminu Studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zawieszam na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa część zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych przewidzianych planem studiów w dniu 2 stycznia 2013 roku, trwających od godziny 8.00 do godziny 20.00.

§ 2
Zarządzenie nie obejmuje zajęć prowadzonych w Ośrodkach Zamiejscowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dziekan
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*