Ponad 1000 uczestników

II Ogólnopolski Kongres Politologii odbędzie się w dniach 19-21 września 2012 w Poznaniu. Jego głównym organizatorem jest nasz wydział. Do udziału w kongresie zgłosiło się 1060 profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów i innych badaczy polityki w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i światowym.

Reprezentują oni wszystkie polskie ośrodki naukowe zainteresowane rozwojem dyscypliny „nauki o polityce”, a także placówki prowadzące kształcenie na kierunkach studiów: politologia; stosunki międzynarodowe, europeistyka; dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz innych pokrewnych. W trakcie trzydniowych obrad, kongresowa debata toczyć się będzie w 4 panelach plenarnych oraz 100 szczegółowych. Wygłoszonych zostanie około 1050 referatów. W kongresie uczestniczyć będzie także kilkudziesięciu badaczy z innych państw, politycy oraz przedstawiciele mediów.

Obrady w dniu 19 września będą się odbywać w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul Wieniawskiego 1, natomiast 20 i 21 września w salach wydziałów UAM w Poznaniu przy ul Umultowskiej 89.

Tematem kongresu będą Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata. W szczególności celem kolejnego spotkania politologów jest podjęcie próby ukazania:

· istniejących i spodziewanych determinantów warunkujących rozwój życia politycznego w pierwszych dekadach XXI wieku w różnych jego obszarach i wymiarach;

· aktualnych i przyszłych potrzeb i oczekiwań społecznych w stosunku do politycznej sfery życia społecznego;

· uwarunkowań roli i znaczenia Polski i Unii Europejskiej we współpracy międzynarodowej;

· pożądanych i możliwych kierunków zmian w systemie politycznym Polski i UE w obliczu nowych zagrożeń oraz związanych z tym zadań dla polityków i politologów;

· roli politologów i badań politologicznych w umacnianiu demokratycznych standardów w życiu politycznym w dobie postępującej globalizacji, integracji i regionalizacji;

· płaszczyzn i zasad współpracy politologów i polityków oraz możliwości wykorzystania wyników badań naukowych w praktyce;

· roli internacjonalizacji, innowacyjności i interdyscyplinarności, jako czynników warunkujących efektywność badań politologicznych w XXI wieku.

Ważnym zadaniem jest także integracja środowiska naukowego zainteresowanego badaniami politologicznymi.

Prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Wallas

Dziekan
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
II Ogólnopolskiego Kongresu Politologii

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*