O Polsce i Europie

Za kilkanaście dni w Poznaniu rozpoczyna się, pod honorowym patronatem prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego, Ogólnopolski Kongres Politologii. Oto jego idea i cele.

W roku 2008 Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oraz Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk wystąpiły z inicjatywą organizowania ogólnopolskich kongresów politologów. Uznano, że ich głównym zadaniem będzie kształtowanie tożsamości dyscypliny „nauki o polityce”, a także integracja środowiska zainteresowanego jej rozwojem.

I Ogólnopolski Kongresu Politologii odbył się w Warszawie we wrześniu 2009 roku. Uczestniczyło w nim ok. 700 profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów i innych badaczy polityki w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i światowym. Reprezentowali oni wszystkie polskie ośrodki naukowej, naukowo-dydaktyczne i dydaktyczne zainteresowane rozwojem ww. dyscypliny naukowe, a także kształcenia na kierunkach studiów: politologia; stosunki międzynarodowe, europeistyka; dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz innych pokrewnych. Jego głównym organizatorem był Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Kolejny Kongres odbędzie się 19-21 września 2012 r. w Poznaniu. Jego bezpośrednim organizatorem jest Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tematem II Ogólnopolskiego Kongresu Politologii będzie Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata. W szczególności celem kolejnego spotkania politologów jest podjęcie próby ukazania:

istniejących i spodziewanych determinantów warunkujących rozwój życia politycznego w pierwszych dekadach XXI wieku w różnych jego obszarach i wymiarach;
aktualnych i przyszłych potrzeb i oczekiwań społecznych w stosunku do politycznej sfery życia społecznego;
uwarunkowań roli i znaczenia Polski i Unii Europejskiej we współpracy międzynarodowej;
pożądanych i możliwych kierunków zmian w systemie politycznym Polski i UE w obliczu nowych zagrożeń oraz związanych z tym zadań dla polityków i politologów;
roli politologów i badań politologicznych w umacnianiu demokratycznych standardów w życiu politycznym w dobie postępującej globalizacji, integracji i regionalizacji;
płaszczyzn i zasad współpracy politologów i polityków oraz możliwości wykorzystania wyników badań naukowych w praktyce;
roli internacjonalizacji, innowacyjności i interdyscyplinarności, jako czynników warunkujących efektywność badań politologicznych w XXI wieku.

Ważnym zadaniem jest także stworzenie płaszczyzny umożliwiającej:

zaprezentowanie najważniejszych rezultatów swych dociekań wszystkim prowadzącym badania naukowe w zakresie dyscypliny „nauki o polityce”;
przedstawienie własnych opinii na temat efektów pracy innych badaczy oraz poznanie ich opinii o badaniach własnych;
zapoznanie się z aktualnymi trendami w rozwoju teoretycznych i metodologicznych podstaw badań politologicznych;
integracja środowiska naukowego zainteresowanego takimi badaniami.

Źródło: wnpid.amu.edu.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*