Startuje StRuNa. Teksty do 20 sierpnia

Trwa nabór tekstów do nowego, interdyscyplinarnego czasopisma prezentującego osiągnięcia naukowe studentów i doktorantów. Publikacje mogą być wynikiem prac kół naukowych, innych formalnych lub nieformalnych grup realizujących cele naukowe w środowisku akademickim, a także osób indywidualnych. Pierwszy numer StRuNy – Biuletynu Młodych Naukowców ukaże się 8 października 2012. Nieprzekraczalny termin przyjmowania kompletnych publikacji, spełniających wszystkie wymogi formalne, to 20 sierpnia 2012.

Autorem może być student lub doktorant urodzony po 1 stycznia 1983, mający polskie obywatelstwo lub studiujący na polskiej uczelni. Zgłoszenie powinno zawierać:
– artykuł naukowy,
– streszczenia artykułu (w języku polskim i angielskim),
– recenzję artykułu,
– podstawowe informacje dla wydawcy o projekcie naukowym i autorze artykułu.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://struna.edu.pl/biuletyn-mlodych-naukowcow.html Pierwszy numer czasopisma jest wydawany w ramach zadań zleconych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*