40.097 osób ma spokojną głowę

Co piąty wielkopolski uczeń przystępujący do matury nie zdał jej. Niektórzy będą mogli ją poprawić w sierpniu, pozostali, którzy nie zaliczyli dwóch lub więcej egzaminów, dopiero za rok. Na tle kraju Wielkopolska wypadła przeciętnie.

40.097 wielkopolskich maturzystów (80 procent) może odetchnąć z ulgą – egzaminy mają zaliczone. Natomiast dla 10 042 uczniów dzień ogłoszenia wyników okazał się feralnym dniem. 13 procent spośród nich ma szansę na poprawkowy egzamin w sierpniu, pozostali mogą przystąpić do poprawkowego egzaminu dopiero za rok.

Największym odsetkiem zdanych matur mogą poszczycić się licea ogólnokształcące (89%) oraz technika (71%). Licea profilowane pomyślnie przygotowały 58% uczniów. Fatalne wyniki uzyskały licea i technika uzupełniające, w których egzaminy zdało odpowiednio jedynie 22 i 18 procent maturzystów.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*