Jesteśmy wśród najlepszych

Informuję, że kierunek POLITOLOGIA prowadzony przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM znalazł się wśród 25 najlepszych kierunków w Polsce. Dotacja projakościowa z budżetu państwa, która jest nagrodą za wysoką jakość kształcenia, umożliwi modernizację infrastruktury dydaktycznej Wydziału oraz jeszcze lepsze przygotowanie przyszłych absolwentów tego kierunku do wymagań rynku pracy.

W dniu 30 maja na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się komunikat o następującej treści:
„Najlepsze kierunki studiów realizowane na uczelniach w całej Polsce zostały wyłonione do specjalnego dofinansowania z nowej dotacji projakościowej. Każdy z nagrodzonych kierunków prowadzonych w całej Polsce otrzyma przez najbliższe trzy lata nawet milion złotych rocznie (łącznie maksymalnie 3 mln zł) na realizację kształcenia i dalszy rozwój. – To kolejny krok w premiowaniu najwyższej jakości kształcenia, która stanowi filar wprowadzonej reformy szkolnictwa wyższego. Wyróżniamy najlepsze w Polsce kierunki studiów z myślą o tym, aby stwarzać im lepsze szanse dalszego rozwoju. Poznajemy więc dziś liderów łączących najwyższej jakości kształcenie z wysokim poziomem prowadzonych badań – podkreśla minister Barbara Kudrycka.

W pierwszej edycji finansowania najlepszych kierunków studiów, biorąc pod uwagę wyróżniające oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej i wskaźniki efektywności naukowej, wyłoniono kierunki ścisłe, techniczne, społeczne, humanistyczne i przyrodnicze. Fundusze przeznaczone na finansowanie nagrodzonych kierunków studiów pochodzą ze specjalnej dotacji projakościowej wprowadzonej w reformie szkolnictwa wyższego, na którą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało dodatkowe środki w wysokości 230 mln złotych w 2012 roku. Z dotacji finansowane będą także Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (ogłoszone w czerwcu br), najlepsze programy studiów przygotowane zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (konkurs już wkrótce) oraz studia doktoranckie w uczelniach niepublicznych”.

Tadeusz Wallas
Dziekan

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/komunikat-w-sprawie-wyboru-podstawowych-jednostek-organizacyjnych-uczelni-do-dofinansowania-w-ramach/

Fot. Andrzej Piechocki

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*