Gazety ze stemplem

„Senat zabija prasę” – takim stemplem oznaczane są dzisiejsze gazety. Hasło odwołuje się do senackiego projektu zmian w ustawie Prawo prasowe. Dziennikarze postanowili opublikować list otwarty „Do senatorów RP”. Wzywa ona do wycofania się z nowelizacji prawa prasowego, m.in. z zapisu o odpowiedzi prasowej. List podpisało 57 szefów redakcji dzienników ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych i tygodników.

Senat pracuje nad projektem zmian w ustawie Prawo prasowe m.in. wprowadzającym w miejsce obowiązku publikacji sprostowania obowiązek publikacji odpowiedzi prasowej. Konsultacje społeczne w tej sprawie trwały do końca kwietnia. Zapisy te krytykują dziennikarze oraz część polityków, m.in. minister kultury.

Oto treść listu otwartego „Do senatorów RP”:

Wolność słowa jest zagrożona przez projekt nowelizacji prawa prasowego rodzący się w Senacie RP. To nie jest problem tylko dziennikarzy i redaktorów. To wyzwanie dla wszystkich obywateli Polski.

Reagując na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że ustawowe zapisy regulujące kwestię sprostowań i odpowiedzi prasowych są nieprecyzyjne, senatorowie RP postanowili całkowicie skasować instytucję sprostowania, wprowadzając w jego miejsce odpowiedź prasową. Ta pozornie drobna zmiana będzie mieć dramatyczne konsekwencje. Sprostowanie odnosi się do faktów i publikowane jest wówczas, gdy dany artykuł zawiera fałsz, który można wykazać. Obowiązek jego zamieszczenia jest dla nas oczywisty i wynika z dążenia do prawdy. Uważamy, że gazety nie mają prawa kłamać, a gdy zdarza się im popełnić niezamierzone błędy – powinny je sprostować i przeprosić. Nie można jednak odbierać prasie prawa do formułowania opinii. Nie można też zmuszać żadnej redakcji do propagowania poglądów, z którymi się nie zgadza – a właśnie do tego zmierza projekt senatorów.

W przeciwieństwie do sprostowania, odpowiedź prasowa nie musi się odnosić do faktów. Mogłaby ją wysłać do redakcji każda osoba w jakikolwiek sposób dotknięta publikacją. Odpowiedź mogłaby mieć objętość dwukrotnie większą od publikacji, do której się odnosi, a redakcja miałaby obowiązek ją wydrukować. Nietrudno sobie wyobrazić konsekwencje: gazety zapełniłyby się odpowiedziami polityków, biznesmenów, artystów skrytykowanych przez dziennikarzy czy z innych powodów niezadowolonych z opublikowanych artykułów. Działy PR i marketingu firm nauczyłyby się wykorzystywać instytucję odpowiedzi do zamieszczania bezpłatnych reklam. Gazety prawicowe musiałyby publikować jako odpowiedzi artykuły polityków lewicy i odwrotnie – pisma lewicowe krytykowanych przez nie ideologów prawicy. Po każdej publikacji dotyczącej jakiegokolwiek urzędu gazety musiałyby zamieszczać repliki jego szefów czy biur prasowych. Wkrótce okazałoby się, że objętość tych odpowiedzi zmusza redakcje do drukowania całych suplementów. Senacki projekt pozbawia redakcje prawa do kształtowania polityki redakcyjnej i decydowania, jakie poglądy chcą głosić. Gdyby te zapisy weszły w życie, polska prasa zostałaby oddana we władanie czynnikom zewnętrznym – politykom, urzędnikom, marketingowcom, biznesmenom.

Jesteśmy zdumieni, że taki projekt rodzi się w Senacie, w którym większość posiada partia mająca w nazwie przymiotnik „obywatelska”. W kraju szczycącym się tradycją wolności prasy. W państwie, którego system medialny zbiera najwyższe notowania w międzynarodowych rankingach wolności prasy.

Takie same rozwiązania wprowadzały rządy pragnące zakneblować media. Głośnym przykładem była nowelizacja prawa prasowego dokonana przez rząd Roberta Fico na Słowacji w 2008 roku. Protest mediów odbił się echem w całej Europie. Ostatecznie antywolnościowe zapisy wykreślono w zeszłym roku. Dziś polscy ustawodawcy zamierzają powtórzyć słowacki przykład. Póki nie jest za późno, póki spór o polskie prawo prasowe nie przekształcił się w ogólnoeuropejski skandal kompromitujący nasz kraj, apelujemy: wycofajcie się z tych projektów.

Pod listem podpisali się m.in.: Adam Michnik („Gazeta Wyborcza”), Tomasz Wróblewski („Rzeczpospolita”), Grzegorz Jankowski („Fakt”), Sławomir Jastrzębowski („Super Express”), Paweł Fąfara („Polska The Times”), Marcin Kalita („Przegląd Sportowy”), Jerzy Baczyński („Polityka”), Tomasz Lis („Newsweek”), Michał Kobosko („Wprost”), Paweł Lisicki („Uważam Rze”), Piotr Micharski („Tygodnik Powszechny”), Paweł Woldan („Angora”), ks. Marek Garncarczyk („Gość Niedzielny”), Adam Pawłowski („Polska. Głos Wielkopolski”).

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*