Spowodował wiele przemian

24 kwietnia 2020 Natalia Piekut 0

Kobiety są grupą szczególnie narażoną na dyskryminację i wykluczenie społeczne. Od zarania dziejów, zwyczajowo lub prawnie, przemoc wobecnich była instrumentem sprawowania władzy nad nimi.Co trzecia […]